top of page
Search
  • Writer's pictureNur Harel

Love Zone

בית ובמה למוסיקאים ופרפורמרים

קצת על הקמפ המגניב שלנו!

יש בפרסומי מידברן מידע והטופס שלנו מתמצת ומפנה לקבוצת פייס


קצת על הגיפט המהמם שלנו

מוסיקה חיה כשליחות


הנה קצת מילים על הא.נשים בקמפ שלנו

יש אצלנו מוסיקאים מקצועיים. ברנרים ותיקים ופסיפס של חברי קמפ


והנה כמה מילים על סוג הא.נשים שאנחנו מחפשים לאמץ לקמפ

מוסיקאים ופרפורמרים


כמה הדמי קמפ שלנו

הערכה - כ 800 לא סופי


קמפ משפחות (יענו עם ילדים)

לא


איך האוכל בקמפ?

יש הכל מהכל


כמה רועש הקמפ?

עשוי להיות רועש אבל לא מידי


טווח גילאי הקמפ

25-55


התחייבויות שנדרשות מאנשי הקמפ

פירוקים/הקמות + זמן במה שזה שליחות לא התנדבות


הערות מיוחדות

יש הקצאות לחלק לחברי.ות הקמפ, מקבלים חבריםות חדשים בלי הקצאות

מחפשים מוזיקאים מנוסים. יתרון למי שישי יכולות לוגיסטיות. אנא אם אתם כאלה מקומכם איתנו


איך אפשר ליצור איתנו קשר:

יש לנו טופס מיוחד בשביל הקמפ! https://forms.gle/MD5hZL6Fv9md2FGY8

138 views

Recent Posts

See All
bottom of page