top of page
Search
  • Writer's pictureNur Harel

פריקאמפ הורים ברנרים

התארגנות לא מאורגנת של הורים ברנרים, ילדיהם, ילדותיהם, ידידיהם וידידותיהם

קצת על הקמפ המגניב שלנו!

אנחנו לא קאמפ! אנחנו רק נתמקם ביחד באיזור שקט בפריקאמפ, מה שנביא זה מה שיהיה..


קצת על הגיפט המהמם שלנו

לדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב. כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו את הרב


הנה קצת מילים על הא.נשים בקמפ שלנו

בגלל שאנחנו לא מאורגנים אין לנו מושג מי יצטרף אלינו


והנה כמה מילים על סוג הא.נשים שאנחנו מחפשים לאמץ לקמפ

הורים ברנרים


כמה הדמי קמפ שלנו

פריקאמפ - אין דמי קאמפ אבל אתם צריכים לדאוג להכל.


קמפ משפחות (יענו עם ילדים)

כן


איך האוכל בקמפ?

יש הכל מהכל


כמה רועש הקמפ?

שקט


טווח גילאי הקמפ

0-99


התחייבויות שנדרשות מאנשי הקמפ

אין התחייבות לשום דבר


הערות מיוחדות

אין הקצאות


איך אפשר ליצור איתנו קשר:

קבוצת "הורים ברנרים" בפייסבוק

84 views

Recent Posts

See All
bottom of page