top of page
Search
  • Writer's pictureNur Harel

מחנה משחקייה

באנו לשחק!

קצת על הקמפ המגניב שלנו!

מחנה משחקייה ממלא את הפלאיה במשחקים אינטראקטיביים לאנשים בכל בגבהים.


קצת על הגיפט המהמם שלנו

משחקי ענק + 2 מייצבים שאחד מהם יישרף


הנה קצת מילים על הא.נשים בקמפ שלנו

קמפ ותיק, באווירה משפחתית, עם קשת גילאים רחבה (מגיל 7 ועד 70+-)


והנה כמה מילים על סוג הא.נשים שאנחנו מחפשים לאמץ לקמפ

מחפשים אנשים מכורטסים המשתתפים במשמר אש (כדי שיצטרפו לפרימטר של שריפת המייצב) ושמעוניינים להוביל את המחנה בעבודה מול ספקים (בעיקר מים, מים אפורים)


כמה הדמי קמפ שלנו

לא סופי


קמפ משפחות (יענו עם ילדים)

כן


איך האוכל בקמפ?

טבעוני בלבד


כמה רועש הקמפ?

לא רועש


טווח גילאי הקמפ

7-70


התחייבויות שנדרשות מאנשי הקמפ

השתתפות בפרימטר של שריפת המייצב. השתתפות בפירוקים. יכולת שינוע ציוד של המחנה (=יש רכב)


הערות מיוחדות

אין הקצאות לחלק, מקבלים חבריםות בעלי הקצאות בלבד


איך אפשר ליצור איתנו קשר:

רק דרך הטופס


326 views

Recent Posts

See All
bottom of page